قیمت خودرو

اخبار / اخبار اقتصادی / اخبار قیمت خودرو در بازار

​ایران خودرو در حالی محصولات خود را گران کرده است که با مقایسه قیمت های مهرماه مشخص می شود که فقط قیمت 206 تیپ 2 بیش از 56 میلیون تومان گران شده است.