قیمت دلار

اخبار / اخبار اقتصادی / اخبار قیمت دلار در صرافی ملی

​قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد. قیمت دلار در بازار آزاد با کاهش 240 تومانی نسبت به روز گذشته، به قیمت 30 هزار و 160 تومان تعیین شد.

اخبار روز / اخبار حوادث / اخبار قتل

حذف ارز 4200 تومانی و کاهش سهمیه بنزین از 60 لیتر به 15 لیتر، دو موضوع مهمی است که اگر توسط دولت اجرایی شود، می تواند آثار تورمی شدیدی در اقتصاد کشور به همراه آورد. آنچه مشخص است این است که این تصمیمات بازهم مردم را به سمت بازار طلا و ارز می برد که می تواند در این شرایط خطر تورمی را کاهش دهد.

اخبار / اخبار اقتصادی / اخبار قیمت دلار در صرافی ملی

​قیمت دلار در بازار آزاد امروز به 30 هزار و 600 تومان رسید که نسبت به قیمت روزهای گذشته با افزایش نسبی مواجه شد. قیمت دلار در صرافی ملی نیز با کاهش نسبی به قیمت 27 هزار و 421 تومان اعلام شد.

اخبار / اخبار اقتصادی / اخبار قیمت دلار در صرافی ملی

​قیمت دلار در بازار آزاد امروز به 29 هزار و 600 تومان رسید که نسبت به قیمت روزهای گذشته با کاهش نسبی مواجه شد. قیمت دلار در صرافی ملی نیز با کاهش نسبی به قیمت 27 هزار و 470 تومان اعلام شد.

اخبار / اخبار اقتصادی / اخبار قیمت دلار در صرافی ملی

​قیمت دلار در بازار آزاد امروز به 30 هزار و 120تومان رسید که نسبت به قیمت روزهای گذشته با کاهش نسبی مواجه شد. قیمت دلار در صرافی ملی نیز با کاهش نسبی به قیمت 27 هزار و 683 تومان اعلام شد.

اخبار / اخبار اقتصادی / اخبار قیمت دلار در صرافی ملی

قیمت دلار در بازار آزاد امروز به 30 هزار و 480 تومان رسید که نسبت به قیمت روزهای گذشته با کاهش نسبی مواجه شد. قیمت دلار در صرافی ملی نیز با کاهش نسبی به قیمت 27 هزار و 693 تومان اعلام شد.

اخبار / اخبار اقتصادی / اخبار قیمت دلار در صرافی ملی

​قیمت دلار در بازار آزاد امروز به 30 هزار و 830 تومان رسید که نسبت به قیمت روزهای گذشته با کاهش نسبی مواجه شد. قیمت دلار در صرافی ملی نیز بدون تغییر به قیمت 27 هزار و 707 تومان اعلام شد.

اخبار / اخبار اقتصادی / اخبار قیمت دلار در صرافی ملی

قیمت دلار در بازار آزاد امروز به 30 هزار و 600 تومان رسید که نسبت به قیمت روزهای گذشته با تغییر نسبی مواجه شد. قیمت دلار در صرافی ملی نیز با کاهش نسبی به قیمت 27 هزار و 861 تومان اعلام شد.

اخبار / اخبار اقتصادی / اخبار قیمت دلار در صرافی ملی

​قیمت دلار در بازار آزاد امروز به 30 هزار تومان رسید که نسبت به قیمت روزهای گذشته با افزایش مواجه شد. قیمت دلار در صرافی ملی نیز با افزایش قیمت 27 هزار و 733 تومان اعلام شد.