قیمت دلار 2023

اخبار / اخبار اقتصادی / اخبار قیمت دلار در صرافی ملی

قیمت دلار امروز چهارشنبه 26 بهمن ماه اعلام شد و بر این اساس قیمت فروش دلار 44 هزار و 561 تومان به فروش می رسد که نسبت به روز گذشته با افزایش همراه شد.

اخبار / اخبار اقتصادی / اخبار قیمت دلار در صرافی ملی

قیمت دلار امروز چهارشنبه 19 بهمن ماه اعلام شد و بر این اساس قیمت فروش دلار 43 هزار و 25 تومان به فروش می رسد که نسبت به روز گذشته با کاهش 59 تومانی همراه شد.

اخبار / اخبار اقتصادی / اخبار قیمت دلار در صرافی ملی

قیمت دلار امروز دوشنبه 17 بهمن ماه اعلام شد و بر این اساس قیمت فروش دلار 43 هزار و 129 تومان به فروش می رسد که نسبت به روز گذشته با کاهش 7 تومانی همراه شد.

اخبار / اخبار اقتصادی / اخبار قیمت دلار در صرافی ملی

قیمت دلار امروز یکشنبه 16 بهمن ماه اعلام شد و بر این اساس قیمت فروش دلار 43 هزار و 366 تومان به فروش می رسد که نسبت به چهارشنبه هفته گذشته با کاهش 51 تومانی همراه شد.

اخبار / اخبار اقتصادی / اخبار قیمت دلار

قیمت دلار و قیمت یورو توافقی امروز سه شنبه 20 دی ماه اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار صرافی ملی با نرخ 39 هزار و 430 تومان به فروش می رسد که نسبت به روز گذشته با افزایش 147 تومانی مواجه شد.

اخبار / اخبار اقتصادی / اخبار قیمت دلار

قیمت دلار و قیمت یورو توافقی امروز دوشنبه 19دی ماه اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار صرافی ملی با نرخ 39 هزار و 283 تومان به فروش می رسد که نسبت به روز گذشته با افزایش هزار تومانی مواجه شد.