محمدرضا گلزار و همسرش

محمدرضا گلزار | خانه محمدرضا گلزار در دبی | زن محمدرضا گلزار

در فضای مجازی عکسی داغ از بارداری همسر جوان محمدرضا گلزار منتشر شده است که شایعه بارداری آیسان خانوم را بر سر زبان ها انداخته است. در ادامه ایت عکس بجث برانگیز را با هم میبینیم.

محمدرضا گلزار | زن محمدرضا گلزار | محمدرضا گلزار در دبی

امروز خبری درباره محمدرضا گلزار منتشر شد که همه هوادارانش را شوکه کرد؛ گلزار سمت گرفت. جزئیات شغل دولتی جدید آقای سوپر استار را با هم در سایت نشان 24 می خوانیم.