مرجانه گلچین چند سال دارد

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

این بانوی هنرمند که پس از جدایی از همسرش سالها در کنار مادر خود زندگی کرده بود به دلیل کهولت سن مادرش را از دست داد.