مهدی قائدی

اخبار / اخبار ورزشی / حواشی اخبار ورزشی

ستاره معصومی، همسر مهدی قائدی با انتشار ویدیویی نشان داد که آسمان دبی به شدت با رعد و برق ترسناک شده است و آن ها با دلهره مواجه شده اند.