مهدی قائدی تصادف

اخبار / اخبار ورزشی / حواشی اخبار ورزشی

ستاره معصومی تصویری را از عروسک های بچه گانه اش که در ماشین جا نمی شود به اشتراک گذاشت که نوع پوشش او باز هم رسوایی بدی شد و مهدی را به حاشیه کشید.

اخبار / اخبار ورزشی / حواشی اخبار ورزشی

ستاره معصومی همسر مهدی قائدی است که اخیرا با استایل جدیدش در دبی حاضر شد.