مهدی قائدی در زندان

اخبار / اخبار ورزشی / حواشی اخبار ورزشی

عکس جدید زن مهدی قائدی را می توانید در این خبر مشاهده فرمائید

اخبار / اخبار ورزشی / حواشی اخبار ورزشی

عکس جدید زن مهدی قائدی را می توانید در این خبر مشاهده فرمائید

اخبار / اخبار ورزشی / حواشی اخبار ورزشی

​ستاره معصومی همسر مهدی قائدی عکس جدیدی در کنارهم در دبی منتشر کرد. بررسی ها نشان داده است همسر مهدی قائدی از بدو ورود به امارات رکورد شهرت را شکسته است و حتی از مهدی معروف تر است عجیب اینه اماراتی ها هم به آن اعتراف کرده اند.