مهراوه شریفی نیا بازیگر جذاب سینما

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

​مهراوه شریفی نیا در برنامه تلویزیونی شرکت کرد و در این قسمت به درخواست رامبد جوان به خواهرش زنگ زد و حرف هایی بین آنها رد و بدل شد که در ادامه خواهید دید.

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

​مهراوه شریفی نیا عکسی با یک مرد در اینستاگرامش منتشر کرد که بخاطر صمیمیت بش از اندازه در نوع ایستادنشان همه این مرد را شوهر مهراوه دانسته اند.