مهناز افشار

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

«مهناز افشار» روز پنج‌شنبه در توییتی اعلام کرد که میخواهم صفحه ‌‌اینستاگرام خود را درخدمت انعکاس صدای مردم اهدا کنم. اما واقعیت این اقدام چیز دیگری است که مردم نباید آن را بدانند.

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

«مهناز افشار» روز پنج‌شنبه در توییتی اعلام کرد که میخواهم صفحه ‌‌اینستاگرام خود را درخدمت انعکاس صدای مردم اهدا کنم. اما واقعیت این اقدام چیز دیگری است که مردم نباید آن را بدانند.