ناصر کلانتری

ناصر کلانتری ستاره ایرانی MMA:

ناصر کلانتری در دیدار حساس با حریف بوسنی هرزگوین خود بنام دزواد موفتیچ در شهر سومبار صربستان در سازمان اورپایی SBC از میدان پیروز خارج شد