نرگس محمدی

نرگس محمدی : یک روز خیلی زیبا و دلنشین با یک کار آفرین جوان که روی پای خودش ایستاد و ثابت کردکه با دست خالی هم می توان به اوج رفت امیدوارم کشورم پر از جوانهای با انگیزه و پویا در تمام رشته ها باشد ارزوی سلامتی و موفقیت روز افزون برای آرش و کسب و کارش دارم دوستی با تو افتخار برای ما