نرگس محمدی و بیوگرافی

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

در این عکس مشخص است که نرگس محمدی در حال اصلاح خط گردن همسرش بوده که آن را به این روز انداخته است!