نسرین مقانلو بازیگر زن سینما

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

نسرین مقانلو ویدئوی زیر را در اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته است.

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

حال ناخوش نسرین مقانلو بر سر مزار پسر جوان مرگش را می توانید در این خبر مشاهده فرمائید