نمایندگان مجلس

زیدوند:

حمیدرضازیدوند رییس کمیته انضباطی واستیناف خانه بزرگ ورزش گفت: کیومرث هاشمی از مدیران انقلابی وجهادی و ولایی است لذا به سبب اینکه از جنس ورزش هستند می تواند ورزش کشور را متحول کنند.

محمد مهاجری با نشان24

تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: بسیاری نمایندگان امروز با دولت در موضوعات مختلف اجرایی به طور مثال موضوع عزل و نصب استانداران و فرمانداران بحث می کنند که در آینده این وضعیت تشدید هم خواهد شد.

هدایت‌الله خادمی در گفتگو با نشان24:

فعال سیاسی اصولگرا گفت: در انتخابات مجلس آینده کمتر از 10 نفر از نمایندگان این مجلس دوباره رأی می آورند. رأی آوری این 10 نفر نیز بیشتر به خاطر آرای قومی و طایفه ای شان خواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه کشور با تکذیب ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر «ﻧاپدید ﺷﺪن یک ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﮐﺸﻮر» اعلام کرد: هیچگونه بی‌نظمی و تخلفی در این خصوص صورت نگرفته و مطالب عنوان شده ناشی از استنباط نادرست بوده است.