پرستو صالحی در خارج از کشور

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

​پرستو صالحی بعد از مهاجرتش به مخاطبان قول داد که کشف حجاب نکند اما استوری جدیدش این حرف را نقض کرد.

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

​پرستو صالحی که به تازگی برای همیشه به ترکیه مهاجرت کرده است در کلیپ یک خواننده ظاهر شد که آدم را یاد حضور پارسا در کلیپ شادمهر می اندازد.