کاربردهای گاز نجیب

گاز نجیب، گازی است که به دلیل ویژگی‌ها و کاربردهای منحصر به فردش، در صنایع مختلف به عنوان یک منبع انرژی مفید و ضروری استفاده می‌شود. این گاز‎‌ها در حالت خاص یا ترکیب با دیگر مواد، ضروری هستند و در صنایع مختلف می‌توان از آنها بهره برد.