کمیسیون برنامه و بودجه

دیوان محاسبات خطاب به احمد توکلی نوشت: انتشار نامه جنابعالی خطاب به دیوان محاسبات کشور و اتهام وارده با اتکا به نقل قول غرض‌ورزانه برخی اشخاص و بدون تحقیق در مبانی قانونی اقدام مذکور، مغایر با رویه‌ای است که تاکنون از جنابعالی شاهد بوده‌ایم.