گوهر خیراندیش

رکنا: گوهرخیراندیش بازیگر پیشکسوت ایران پس از ترخیص از بیمارستان خطاب به مخاطبانش گفت علی انصاریان جوان و ورزشکار رفت من پیرزن زنده ماندم.