به گزارش پایگاه خبری نشان :

آیت‌الله احدی: یک از دوستان ما در آمریکا استاد دانشگاه است. در آنجا این‌قدر از چشم برزخی و توانایی‌های معنوی مرحوم آیت‌الله بهجت تعریف کردند که آنها مشتاق دیدار با ایشان شدند. حضرت آقای بهجت گفتند زیاد نیایند. حدودا ۲۰ نفر رسیدند خدمت آقا. خیلی جالب است، ای‌کاش عکس‌های آن را به نمایش بگذارند. حضرت آقا چند جمله‌ای آنها را نصیحت کردند. یکی از اینها جراح بود. در دل خودش گفته بود این عارفی که چشم برزخی دارد ای‌کاش می‌آمد من بینی او را عمل می‌کردم... و در دلش خندیده بود. مجلس تمام شد و همه برای خداحافظی نزد ایشان رفتند. نوبت به این پزشک که رسید آقا به مترجم گفتند: به ایشان بگویید وقتی آنجا نشسته است دیگر در دلش به بینی من نخندد. این پزشک دق کرد و نشست./مشرق