به گزارش پایگاه خبری نشان :

بنابراین، چنانچه شخصی به گمان اینکه مال متعلق به خود اوست یا اینکه به موجب قانون یا قراردادی خود را محق در انتقال مال غیر (دیگری) بداند، به دلیل عدم (نداشتن) علم به متعلق غیر بودن ملک و همچنین نداشتن قصد مجرمانه، جرم انتقال مال غیر اتفاق نیفتاده است.

در گروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی جرم انتقال مال غیر، ارتشا و مجازات ارتشا، کلاهبرداری و وکیل بانکی، پرداخته است و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره در خصوص موضوعات حقوقی و کیفری از وکلای متخصص موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان، با شماره تماس‌های موسسه که در انتهای مقاله درج شده‌اند، تماس حاصل نمایید.

سوالات مهمی که در مقاله انتقال مال غیر بررسی می‌شوند:

  • مجازات جرم انتقال مال غیر چیست؟
  • کلاهبرداری چیست و مجازات آن چه می‌باشد؟
  • مجازات ارتشا چه می‌باشد؟
  • بهترین وکیل بانکی چه ویژگی‌هایی دارد؟

مجازات انتقال مال غیر

در قانون گفته شده است که، انتقال دهنده مال غیر را کلاهبردار محسوب نموده است و به موجب آرای وحدت رویه، انتقال دهنده مال غیر در حکم کلاهبردار است، و براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مجازات خواهد شد.

انتقال گیرنده (خریدار) مال دیگری نیز در صورت داشتن علم و آگاهی به اینکه مال متعلق به فروشنده نیست، در حکم کلاهبردار است و مانند انتقال دهنده مجازات خواهد.

جرم انتقال مال غیر

به موجب ماده یک قانون در مورد انتقال مال غیر که گفته شده هرگاه مال متعلق به دیگری "عینا و منفعتا" منتقل شود، می‌توان استدلال نمود که فقط انتقال یک مال مثل خانه و ماشین، موجب تحقق جرم انتقال مال غیر نمی‌شود.

بلکه انتقال منافع متعلق به مال نیز موجب تحقق این جرم می‌شود. به طور مثال هنگامی که یک نفر خانه (عین) برادر خود را به موجب قرارداد بیع (خرید و فروش) به شخص دیگری می‌فروشد و همچنین شخص دیگری که خانه برادر خود را بدون اجازه او و قانون به شخص دیگری اجاره (منفعتا) می‌دهد، در هر دو صورت جرم انتقال مال غیر محقق شده است.

بنابراین فقط خرید و فروش (بیع) مال متعلق به دیگری جرم نیست بلکه اجاره دادن، صلح کردن، هبه (هدیه دادن) مال دیگری نیز جرم می‌باشد.

تفاوت انتقال مال غیر و معامله فضولی

انتقال دهنده مال غیر، مال را برای خود و به نام خود می‌فروشد و خود را مالک مال معرفی می‌کند، ولی در معامله فضول، فضول مال دیگری را برای دیگری می‌فروشد و به خریدار هم اعلام می نماید که مال متعلق به دیگری است.

در واقع در معامله فضولی، قصد مجرمانه وجود ندارد و معامله فضولی غیر نافذ بوده و با تایید مالک صحیح می‌شود و با رد (نپذیرفتن) مالک، باطل می‌شود.

در ادامه مقاله، به بررسی جرم و مجازات کلاهبرداری و ارتشا خواهیم پرداخت.

کلاهبرداری

شخصی که از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا موسسات موهوم  و.... یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید و... و از این طریق اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و... به دست آورد، کلاهبردار محسوب می‌شود.

مجازات کلاهبرداری

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات اسلامی، مجازات کلاهبردار علاوه بر رد (برگرداندن) مال به صاحبش، حبس و جزای نقدی و انفصال (برکناری) از شغل نیز می‌باشد.

در خصوص میزان مجازات نقدی و حبس باید گفت که میزان جزای نقدی معادل مالی است که به موجب کلاهبرداری به دست آورده است و میزان حبس نیز با توجه به شخصیت کلاهبردار و شیوه کلاهبرداری متفاوت است.

چنانچه کلاهبردار از کارکنان دولتی یا نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت و... باشد و یا خود را به عنوان کارکن این نهادها معرفی نموده باشد یا کلاهبرداری از طریق وسایل ارتباط جمعی یا تبلیغات عامه به وقوع پیوسته باشد، دو تا ده سال حبس و در غیر این صورت یک تا هفت سال حبس می‌باشد.

مجازات ارتشا

چنانچه هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری، دولتی و وابسته به دولت و یا مأمورین خدمات عمومی و... چه رسمی یا غیر رسمی، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه (مانند چک و سفته) یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم قبول نماید، مرتکب جرم ارتشا شده است.

شخصی هم که اقدام به پرداخت رشوه می‌نماید، مرتکب جرم رشا شده و راشی نام دارد، و شخص دریافت کننده رشوه، مرتشی نام دارد و هر دو مجازات خواهند شد.

مجازات ارتشا، یعنی شخصی که رشوه دریافت نموده است، براساس میزان مالی که به عنوان رشوه دریافت نموده و جایگاه شغلی رشوه گیرنده، انفصال (برکناری) موقت و دائم، حبس و جزای نقدی می‌باشد.

مجازات رشا، یعنی شخصی که رشوه داده است، لغو امتیازی است که از دادن رشوه به دست آورده است و همچنین مالی هم که رشوه داده شده به عنوان مجازات مالی راشی به نفع دولت ضبط (گرفته) خواهد شد، مگر اینکه ثابت نماید برای احقاق حقوق خود بوده است.

ویژگی‌های وکیل بانکی

برای استفاده از هرگونه خدمات و تسهیلات بانکی و همچنین پس از دریافت تسهیلات بانکی، چنانچه با مشکلی مواجه شدیم، وکیل بانکی با تکیه بر دانش و تجربه خود در امور و دعاوی بانکی، ارائه دهنده بهترین راهکار برای حل مشکل حقوقی و بانکی خواهد بود.

ضمنا دریافت برخی تسهیلات بانکی نیازمند تنظیم قرارداد و قراردادن سند ملک در رهن بانک می‌باشد که در صورت انجام دادن و انجام ندادن تعهدات توسط بانک و تسهیلات گیرندگان و دریافت وجه التزام و تاخیر تأدیه (پرداخت) و عدم ارائه قرارداد توسط بانک به تسهیلات گیرندگان و...، حجم دعاوی که نیازمند وکیل بانکی باشند را افزایش داده است.

به همین دلیل موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری، با دارا بودن وکلای متخصص در حوزه انتقال مال غیر، کلاهبرداری، ارتشا و مجازات ارتشا و وکیل بانکی، جهت دریافت مشاوره و پذیرش پرونده، به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.

نمونه پرونده موفق دکتر محمدرضا مهری وکیل متخصص کلاهبرداری و انتقال مال غیر