به گزارش پایگاه خبری نشان :

در این مقاله میخواهیم در مورد درخواست طلاق برای شما بگوییم و اینکه چگونه می شود از طرف زوج یا زوجه درخواست داد و قوانین در این موارد چه گفته است؟

طلاق با بطلان ازدواج متفاوت است. بطلان ازدواج به معنای این است که ازدواج فرم گرفته از آغاز باطل و بی اعتبار بوده است. شیوه ی اجرا طلاق در قانون کشورهای گوناگون بسیار متفاوت است اما در اغلب کشورها نیاز به تأیید یک دادسرا یا مرجع رسمی حقوقی وجود دارد.

مذاهب گوناگون اینگونه رویکردهای متفاوتی به طلاق دارند. طلاق در اسلام به اختیار شوهر اجرا می شود اما زوجه اینگونه در شروط خاصی محتمل است حق طلاق را بدست بیاورد.

 

فرق درخواست طلاق از طرف زوج یا زوجه

طلاق با بطلان ازدواج متفاوت است. بطلان ازدواج به معنای این است که ازدواج فرم گرفته از آغاز باطل و بی اعتبار بوده است. شیوه ی اجرا طلاق در قانون کشورهای گوناگون بسیار متفاوت است اما در اغلب کشورها نیاز به تأیید یک دادسرا یا مرجع رسمی حقوقی وجود دارد.

نگاه اجمالی به طلاق

در شروط ناسازگاری زوجه و شوهر، قرآن پیشنهاد کرده است که داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زوجه با هم بحث کنند.

مثلاً اگر زوجه در پیمان ازدواج شرط کرده باشد که هر گاه شوهر زوجه دیگر بگیرد یا با او بدرفتاری کند تقاضای طلا خواهد کرد در فرم ناتوانی شوهر از دادن نفقه، زوجه می تواند تقاضای طلاق نماید و اینگونه ابتلای شوهر به بیماری روانی و جسمانی که باعث اختلال در زندگی زناشویی شود؛

درخواست طلاق از طرف زوج

طبق ضابطه فعلی در جامعه زوج در فرم لزوم می تواند با پیش روگیری کردن شروط محتمل که در ضابطه ثبت شده است به دادسرا مراجعه و همسر خود را طلاق دهد در گذشته این ضابطه مشکلات زیادی برای جامعه به وجود آورده بود و در آن تغییرات زیادی اجرا شد در آن مدت مردم می توانستند با مراجعه به دادسرا و همراه داشتن دوشاهد زوج و این که تمام حق وحقوق همسر را پرداخت کنند.

اما این ضابطه به سبب این که زوج در خیلی موارد در اوج عصبانیت این کار را اجرا می داد لغو شد به علت اینکه مردان بعد از مدت کوتاهی از این درخواست خود پشیمان می شدم و اولویت می دادند که از طریق دفاتر رسمی این طلاق را لغو کنند.

درحال حاضر طبق ضابطه مدت خاصی را برای اجرا این پروسه در عقیده گرفته اند و در زمان این مدت زوجه در جریان این شروط قرار می گیرد و بعد این طلاق اجرا می شود درهرحال مردی که قصد طلاق دادن همسر خود را داشته باشد باوجود تمام مخالفت ها ضابطه این حق را به او می دهد.

ادله ها موجهی طلاق از طرف زوج:

  • سوء رفتار زوجه
  • فقدان تمکین زوجه
  • محکومیت زوجه به حبس
  • بیمار بودن یا عقیم بودن زوجه
  • ترک زندگی از سوی زوجه

شروط طلاق از طرف زوج امکان عرضه درخواست طلاق از طرف زوج یا از طرف وکیل حقوقی او به دادسرا وجود دارد. می کند زوج وظیفه است مهریه زوجه خود را پرداخت کند به خاص اگر عندالمطالبه باشد.

چرا که دراین فرم زوجه می تواند هر وقت که بخواهد مهریه خود را از زوج طلب کند؛ اگرچه در طلاق از طرف زوج درصورتی که زوج توانایی برای پرداخت مهریه زوجه را نداشته باشد می تواند با دستور دادسرا مهریه زوجه را به فرم اقساطی پرداخت کند حد نفقه زوجه توسط دادسرا تعیین می شود و زوج وظیفه است.

آن را در هر شروطی پرداخت کند درصورتی که زوج براساس یکی از ادله ها ادله ها موجهی که به آن ها عقیده کردیم بخواهد زوجه خود را طلاق دهد بایست مهریه زوجه را به او پرداخت کرده و تمامی ابزار منزل که جزء جهیزیه زوجه است به او تعلق دارد را بازگرداند.

همان طور که عقیده شد زوج چه سبب موجهی برای طلاق دادن زوجه خود داشته باشد و چه اصلا سبب موجهی برای طلاق دادن زوجه خود نداشته باشد می تواند او را طلاق دهد.

اگرچه درصورتی که زوج بدون داشتن سبب موجه دادخواست طلاق را به دادسرا عرضه دهد افزون بر این که بایست اسباب و اثاثیه ای که جزء جهیزیه زنش اسب و برگرداند مهریه او را پرداخت کند بایست نفقه اجرت المثل و نحله را اینگونه پرداخت کند.

منظور از نفقه خرج و مخارج زوجه نظیر خرید کفش و لباس برای زوجه است منظور از اجرت المثل و نحله حقوقی است که زوجه می تواند براساس کارهایی که در منزل اجرا می دهد نظیر شستن ظرف ها، پخت وپز و… از شوهر خود دریافت کند؛

در واقع در دین اسلام زوجه تنها وظیفه تمکین از شوهر و تربیت فرزندان را برعهده دارد و اصلا شیوه وظیفه ای در برابر کار خانه و تا اینکه شیر دادن به فرزندان را ندارد و از این رو می تواند در برابر اجرا کارهای خانه و شیر دادن به فرزند خود از شوهرش حقوق دریافت کند و به آن اجرت المثل بیان می شود؛ اگرچه زمانی در دادسرا تقاضای دریافت نحله مطرح می شود که شروط پرداخت اجرت المثل وجود نداشته باشد.

ویژگی های حقوقی درخواست طلاق از طرف زوج

در صورتی که مردی بخواهد همسر خود را طلاق دهد بایست سبب موجهی برای طلاق دادن داشته باشد در غیر این فرم دادسرا زوج را ملزم می کند که تمام حق وحقوق همسر خود که ضابطه در عقیده گرفته است پرداخت کند منظور از حق همسر مهری، دادن جهیزیه، نفقه و اجرت المثل و در فرم امکان داشتن شرط تصنیف دارایی است.

درمورد مهریه زوج وظیفه می شود که تمام مهریه همسر خود را در فرم دارایی زیاد به او واگذار کند اما اگر این پول را نداشته باشد دادسرا آن را به فرم اقساط از وی مطالبه خواهد کرد .

جهیزیه ای که زوجه به خانه زوج می برد از مصادیق حقوق زوجه است و در فرم طلاق تماماً می تواند به زوجه برگشت داده شود مگر این که ابزار دچار مشکل شده باشند و دراین فرم زوج وظیفه نیست این اموال را تهیه کند.

درمورد نفقه در تمام مدتی که درخواست طلاق زوجه و زوج زمان می کشد زوج وظیفه است که نفقه همسر را به او بپردازد شرط تصنیف دارایی اینگونه در فرم امکان که در عقدنامه قید شده باشد بایست اجرا شود و نصف اموال زوج به زوجه واگذار می شود.

اگرچه منظور از نصف کامل نیمی از اموال نیست و در خیلی موارد می تواند شامل ربع یا ثلث از اموال شود که در این مورد زوجه و زوج در دادسرا تصمیم می گیرد که لازم است چه مقدار از این اموال و دارایی به زوجه داده شود.

درخواست طلاق از طرف زوجه

پایه تشکیل زندگی پیوند نکاح است و طبق جام ضابطه جامعه اسلامی و شرع اسلام درصورتی که موارد خاصی وجود داشته باشد انحلال کردن پیوند نکاح فرم می گیرد از جمله مواردی که انحلال نکاح را محتمل می کند.

زوجه تنها در شروط معین و خاص ای می تواند از دادسرا تقاضای طلاق کند ولی درصورتی که زوج اصلا کدام از شروط لازم را برای این درخواست نداشته باشد و در این زمینه زوج با دادخواست طلاقی که زوجه به دادسرا عرضه نموده مخالفت کند دادسرا در این زمینه دستور به این می دهد که طلاق را اجرا دهد دلایل و قراین به درخواست زوجه :

اثبات یکی از شرط های مندرج در سند ازدواج

با اهمیت ترین موضوعاتی که زوجه به اتکا آن ها می تواند طلاق بگیرد:

۱-اعتیاد مضر شوهر

۲- نپرداختن نفقه دستکم به مدت ۶ ماه

۳-مریضی سخت علاج شوهر

۴- امراض مقاربتی شوهر

۵ -بچه دار نشدن زوج

۶ -ترک زندگی توسط زوج

۷ -ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول

۸ -محکومیت شوهر به زندان بالای ۵ سال یا انجام به جرائمی که بر ضد شأن زوجه است

۹- سوء رفتار و سوء معاشرت (ضرب وجرح اهانت و غیره)

۱۰- فقدان تهیه مسکن برای مدت غیرمتعارف

۱۱- اثبات خیانت همسر در دادسرا

۱۲- با شروطی کراهت شدید زوج همراه با بذل کل مهریه

۱۳- بلاتکلیف رها کردن زوج

۱۴- نداشتن ارتباط جنسی برای مدت غیرمتعارف

۱۵-مشکلات زناشویی دراثر از عیوب زوج

۱۶- ارتباط جنسی غیرمتعارف

۱۷-با شروطی دوری طولانی زوجین از همدیگر

مدت  وقت طلاق از طرف زوجه

بر طبق ضابطه طلاق و آیین دادرسی مدنی طلاق پرونده ای است که با اعتراض هرکدام از زوجین ۳ دادسرا را طی می کند دادسرا بدوی، دادسرا تجدید عقیده استان مربوطه، داد دیوان عالی مملکت در فرض این که پرونده با اعتراض هر ۳ دادسرا را پشت سر بگذارد حدود یک سال زمان خواهد کشید مگر این که یکی از دوجانب اعتراض نکند.

منبع : https://ariadadyar.com/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B2%D9%86