طلاق

در دین اسلام دعاهای فراوانی وجود دارد که افراد با خواندن آن ها می توانند پاسخ بسیاری از حاجت های خود را دریافت کنند.

برخی افراد ممکن است به دنبال مشاوره باشند تا به آنها کمک کند تصمیم بگیرند که آیا باید در زندگی مشترک بمانند یا آن را ترک کنند. دیگران ممکن است برای تغییر بزرگی که از تبدیل زندگی متاهلی به مجردی پیش می آید به دنبال مشاوره باشند. درمان انفرادی یا زوج درمانی می تواند به شما کمک کند تا در جهت هر یک از این اهداف کار کنید. مشاوره می‌تواند مهارت‌هایی را به افراد آموزش دهد که ممکن است به آنها کمک کند برای زندگی جدید تلاش کنند. این موضوع می تواند به مراجعه کننده کمک کند که دیدگاه سالم تری نسبت به طلاق خود داشته باشد. مشاوره بعد از طلاق می تواند باعث شود افراد احساس سلامت و قدرت کنند. می تواند مکانی امن برای به اشتراک گذاشتن احساسات و افکار باشد. بنابراین می­توان گفت که مشاوره می تواند در زمان طلاق که اغلب اوقات برای بیشتر افراد دشوار است مفید باشد.

بسیاری از امور شخصی افراد از قبیل ازدواج، ارث، طلاق بر حسب مقررات موجود در مذهب اشخاص صورت میپذیرد. همانگونه که میدانید طلاق از دیدگاه تمامی مذاهب پذیرفته شده است و ما قصد داریم در این مقاله تفاوت طلاق در مذهب شیعه و سنی را بیان کنیم.