به گزارش پایگاه خبری نشان :

یکی از حقوق قانونی خانم ها پس از جاری شدن عقد نکاح مهریه است که پیش از عقد طبق توافق طرفین میزان آن تعیین می شود. نوع و میزان صداق در سند ازدواج قید خواهد شد و در هر زمانی که زن بخواهد می تواند آن را مطالبه کند. مرد هم وظیفه دارد در هر زمانی که زن آن را مطالبه کرد به نرخ روز پرداختش کند. لذا طبق فرمول محاسبه مهریه این حق به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه خواهد شد. لذا در زمان مطالبه و پرداخت آن باید نسبت به قوانین مهریه در سال ۱۴۰۲ اطلاع داشته باشید.

44

 

قانون جدید مهریه سال ۱۴۰۲

علاوه بر قوانینی که در مورد مهریه موجود است، در ماده و قانون جدید یک سری اصلاحات در سال ۱۴۰۲ ایجاد شده که عبارتند از:

  • بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و اصلاحیه های آن، در قانون جدید، در صورتی که صداق پول رایج باشد، وقتی که زن آن را مطالبه کند باید بر اساس شاخص روز بانک مرکزی میزان آن محاسبه شود. پس بر حسب این ماده، اگر زن مهریه را از طریق دادگاه درخواست کند و مرد هم بخواهد جهت بری الذمه شدن آن را بپردازد شکل پرداخت و نحوه محاسبه مهریه سالهای قبل بر اساس شاخص تورم و به نرخ روز خواهد بود. در غیر این صورت مرد بری الذمه نخواهد شد.
  • اگر مرد فوت کند، مقدار مهریه پرداخت شده به زن تا تاریخ فوت مرد به نرخ روز حساب می شود و در تاریخ انحصار وراثت پرداخت خواهد شد.
  • بر اساس قانون جدید زندان، در مورد مهریه، پیش از این همه افرادی که در مورد مهریه بدهکار بودند جزء مشمولین زندان محسوب می شدند. ولی هم اکنون طبق قانون جدید ۱۴۰۲ فقط در مواقعی که مقدار صداق در عقد دائم مساوی با ۱۱۰ سکه باشد در مورد مرد حکم عدم پرداخت اجرا می شود. یعنی اینکه مرد فقط به ازای ۱۱۰ سکه وظیفه دارد که درخواست اعسار بدهد و آن را به شکل اقساط پرداخت کند. بعد از پرداخت این مبلغ، مازاد بر ۱۱۰عدد مانند مهریه عندالاستطاعه پرداخت خواهد شد. به این معنی که زن در صورتی می تواند مازاد را مطالبه کند که مرد استطاعت مالی داشته باشد و در این مورد زن حق حبس مرد را نخواهد داشت. همین باعث کاهش آمار زندانیان شده است.

4

 

شرایط درخواست مهریه سال ۱۴۰۲

بر اساس قانون جدید جهت پرداخت مهریه مرد باید بعد از اجرای حکم طلاق نرخ روز مبلغ را پرداخت کند. در صورتی که جهت پرداخت، اموال منقول و غیر منقول مرد یا حساب بانکی او مورد نظر است باید بوسیله اجرای ثبت وصول صورت شود. اگر مبلغ صداق کمتر از بیست میلیون است تصمیمی گیری در خصوص آن بر عهده شورای حل اختلاف است و اگر بیشتر از این مبلغ باشد دادگاه و اداره ثبت رسیدگی خواهند کرد.

قانون جدید مهریه ۱۴سکه

بر اساس قانون جدید در صورتی که در زمان جاری شدن عقد مهریه ای برای زن مشخص نشده باشد و قرار باشد بعد از عقد مبلغ آن را مشخص کنند. دفاتر ازدواج باید جهت ثبت مهریه بیشتر از ۱۴ سکه تمکن مالی مرد را در نظر داشته باشند و جهت ثبت نیز باید ضمانت نامه بانکی از مرد اخذ کنند.

فرمول محاسبه مهریه به نرخ روز

بر اساس فرمول محاسبه مهریه به نرخ روز عدد شاخص سال مطالبه بر عدد شاخص سال ازدواج تقسیم شده و نتیجه بر مقدار مهریه درج شده در سند ازدواج ضرب خواهد شد. مثلا اگر مهریه زنی در سال ۱۳۶۰ به مبلغ ۵۰ هزار تومان بوده و زن در سال ۱۴۰۰ آن را مطالبه کند، مرد باید آن را به نرخ روز ۱۴۰۰ بپردازد. ولی اگر زن آن را در سال جاری ۱۴۰۲ مطالبه کند مرد باید آن را به نرخ روز سال قبل یعنی سال ۱۴۰۱ بپردازد. زیرا شاخص سالانه هر سال در آخر سال اعلام می شود و شاخص ۱۴۰۲ هنوز اعلام نشده است. در حالی که دیگر سایت ها به این نکته اشاره ای نکرده بودند.