به گزارش پایگاه خبری نشان :

ویژگی های خوب پرستار سالمند که می تواند در نگهداری سالمند موثر باشد.

ویژگی‌های مثبت یک پرستار سالمند عموما شامل مسئولیت‌پذیری، صبر و خرد است. افرادی که به عنوان مراقب سالمندی فعالیت می‌کنند، معمولا ویژگی‌های شخصیتی خاصی دارند. یک پرستار سالمند عموما مهربان است و علاقه زیادی به کمک به دیگران دارد. کار مراقبتی یک پرستار سالمند شامل کمک به سالمند در حمام کردن، لباس پوشاندن، تغذیه کردن و حفظ امنیت و آرامش او است.

6

 

ویژگی های خوب پرستار سالمند

صبر و مهربانی دو ویژگی بسیار ارزشمند در پرستاران سالمند است. صبر به معنای تحمل نیازها و مشکلات سالمندان است و به آنها احساس آرامش و اطمینان می‌دهد. پرستاران صبور با درک عمیق از وضعیت و نیازهای سالمندان، توانایی دارند با تأمل و ارتباطات صمیمانه و مؤثر، به افراد سالخورده کمک کنند و با احترام و حمایت، همراهی کنند. صبر و مهربانی پرستار سالمند می‌تواند تأثیرات عمیقی بر سلامت روانی و جسمی سالمندان داشته باشد. مراقبان سالمند، با ایجاد ارتباط امن و صمیمی با افراد مسن، احساس ارزشمندی و مراقبت شدن را به آنان می‌دهند و بهبود کیفیت زندگی سالمندان را تسهیل می‌کنند.

پرستاران نقش مهمی در زندگی سالمندان دارند، زیرا به آن‌ها کمک می‌کنند تا زندگی سالمی را داشته باشند و کیفیت زندگی آن‌ها را بهبود می‌بخشند.

ویژگی خوب دلسوزی در پرستار سالمند

یکی از ویژگی‌های بسیار مهم برای استخدام یک پرستار سالمند در منزل، دلسوزی و مهربانی است. بدون توجه به شرایط سالمند، قدرت درک پرستار سالمند نیز بسیار حیاتی است. ویژگی‌های یک پرستار سالمند خوب شامل توجه به ترس، گیجی، اضطراب و ناراحتی سالمند تحت مراقبت است و قادر است آن را به خوبی درک کند. پس از شناسایی این احساسات، یک پرستار سالمند خوب به خوبی می‌داند که چگونه باید با آنها روبرو شود و سالمند را آرام کند.

صبر پرستار سالمند

سالمندانی که تحت مراقبت یک پرستار سالمند قرار می‌گیرند، ممکن است استقلال لازم برای انجام کارهای شخصی خود را نداشته باشند و این موضوع گاهی می‌تواند باعث کلافگی و بدخلقی آنها شود. صبوری پرستار سالمند نیز بدون توجه به شرایط سالمند، یکی از ویژگی‌های حیاتی برای پرستار سالمند است. مراقب سالمند باید همواره آرامش خود را حفظ کند و نباید کلافگی و بدخلقی سالمند تحت مراقبت خود را به عنوان یک مسئله شخصی در نظر بگیرد.

ویژگی خوب واقع گرایانه در پرستار سالمند

انجام امور ساده برای سالمندان تحت مراقبت یک پرستار سالمند، معمولاً زمان بیشتری را می‌طلبد. درک محدودیت‌های آنها به پرستار سالمند کمک می‌کند تا تنش‌ها را کاهش داده و با این مسئله بهتر مقابله کند. یک پرستار سالمند خوب، قابلیت‌ها و توانایی‌های سالمند را شناسایی کرده و با ایجاد محیط مناسب، سالمند را به استقلال در انجام کارها تشویق می‌کند. البته، پرستار سالمند باید حداز احتیاط لازم را رعایت کند تا این امور تحت مراقبت و توجه خود انجام شوند.

مسئولیت پذیری

در زمان مراقبت از سالمند، پرستار سالمند ممکن است با مسائل بهداشتی متعددی روبرو شود. مراقبت از زخم‌ها، کمک به سالمند در قضای حاجت و سایر وظایف مرتبط، ممکن است برخی پرستاران سالمند را به تردید و خودداری ترغیب کند. اما واقعیت این است که پرستار سالمند نباید از انجام هیچ کاری در جهت مراقبت و بهبود سالمند کوتاهی کند. این موضوع شاید بدیهی به نظر برسد، اما در بین بسیاری از پرستاران سالمند رایج است.

 

منبع: برگرفته از مجله پزشکی موسسه خدمات پرستاری سفیر آرامش (safirearamesh.com)