به گزارش پایگاه خبری نشان :

 

اگر شرکت غرفه سازی هستید و میخواهید مجوز ورود به سالن برای نمایشگاه بین المللی بگیرید باید به لینک زیر مراجعه کنید

https://cert.iranfair.com/

و مدارک را به ترتیب بارگزاری کنید.دقت کنید که مدارک توسط افراد زیر بررسی می شود .

1.ناةر غرفه آرایی ستاد برگزاری نمایشگاه مربوطه

2.مسئول غرفه آرایی نمایشگاه بین المللی

3.مسئول مالی

4.کارشناس برق غرفه سازی نمایشگاهی

5.ستاد برگزاری

فرم 102 غرفه سازی

یکی از مهمترین فرم های غرفه سازی که می بایست اطلاعات کامل مشارکت کننده پر شده مهر و امضا شود.اطلاعات کامل شرکت غرفه سازی تکمیل و مهر و امضا شود.مهندس ناظر تایید شده واحد غرفه آرایی مهر و امضا کنند و اسکن شود و در این سامانه بارگزاری شود.

بیمه مسئولیت مدنی غرفه سازی

مشابه بیمه زیر با همین تعهدات می بایست بیمه مسئولیت برای شرکت غرفه سازی توسط شرکت بیمه معتبر تعیین شود و اسکن واضح آن در سامانه بارگزاری شود.

قوانین و مقررات غرفه سازی

تمامی صفحات جرایم و قوانین و مقررات نمایشگاه بین المللی باید ممهور شود توسط شرکت مشارکت کننده و شرکت غرفه سازی امضا گردد همچنین با کیفیت اسکن شود و لود شود.

طرح غرفه نمایشگاه

تمامی نماهای طرح شرکت غرفه ساز باید در سامانه لود شود و نمای پرسپکتیو طرح توسط شرکت غرفه سازی باید توسط مهندس ناظر ساختمان مهر و امضا و اسکن و لود شود.

شرکت غرفه سازی معتبر انتخاب کنید

شرکت کبیرسازان غرفه ساز دارای گرید برتر می تواند در این زمینه غرفه سازی بهترین طراحی غرفه و پیشنهاد را برای

شما داشته باشد.