به گزارش پایگاه خبری نشان :

 

مفهوم تحقیق و توسعه در سازمان

مفهوم تحقیق و توسعه در سازمان

به نقل از سایت emki ، تحقیق و توسعه در سازمان فرایندی است که به منظور ایجاد نوآوری، بهبود محصولات و خدمات، حل مسائل فنی و پیشرفت علمی صورت می ‌گیرد. تحقیق و توسعه در سازمان نقش مهمی در رشد و پیشرفت سازمان ‌ها ایفا می کند. رقابت در بازار های جهانی و نیاز به نوآوری مداوم، سازمان‌ ها را به ایجاد بخش‌ های تحقیق و توسعه (R&D) و اختصاص منابع و زمان برای این فعالیت ‌ها ترغیب کرده است.

بر اساس دیدگاه دکتر میثم شکری ساز بخش تحقیق و توسعه در سازمان معمولاً شامل تیم‌هایی از متخصصان و محققان است که با استفاده از روش‌های علمی، تحقیقات خود را آغاز می‌کنند و نتایج بدست آمده را برای بهبود و نوآوری محصولات و خدمات سازمان به کار می‌گیرند. این فعالیت‌ها ممکن است شامل آزمایش‌ها، تحلیل‌ها، طراحی و تولید نمونه ‌های آزمایشی، تعیین استانداردها و ارزیابی فنی و تجاری باشند.

شاخص های واحد تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه در سازمان مسئولیت ایجاد و توسعه دانش و نوآوری‌ را بر عهده دارد. این واحد با هدف بهبود فرآیندها، توسعه محصولات و خدمات جدید، افزایش کارایی و رقابت‌پذیری سازمان و همچنین ایجاد ارزش برای مشتریان و سازمان فعالیت می‌کند.

دکتر میثم شکری ساز درباره شاخص های واحد تحقیق و توسعه اینگونه توضیح می دهد که برای سنجش و اندازه‌گیری عملکرد واحد تحقیق و توسعه از شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود. این شاخص‌ها با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد واحد تحقیق و توسعه در طول زمان، تعیین موفقیت پروژه‌ها و ارزیابی تأثیر واحد تحقیق و توسعه بر روی سازمان و بازار استفاده می ‌شوند.

در ادامه به دسته بندی شاخص های واحد تحقیق و توسعه برای اندازه‌گیری عملکرد، بر اساس دیدگاه دکتر میثم شکری ساز می پردازیم.

اولین شاخص تحقیق و توسعه در سازمان: شاخص‌ مالی

بودجه

میزان منابع مالی که به واحد تحقیق و توسعه در سازمان اختصاص داده می‌شود.

بازده سرمایه گذاری

ارزیابی بازده مالی حاصل از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های واحد تحقیق و توسعه.

درآمد ناشی از نوآوری

درآمد حاصل از محصولات و خدمات نوآورانه تولید شده توسط واحد تحقیق و توسعه.

دومین شاخص تحقیق و توسعه در سازمان: شاخص‌ عملکرد

تعداد پروژه‌های موفق و نا‌موفق

تعداد پروژه‌هایی که به‌ عنوان نتیجه فعالیت‌های واحد تحقیق و توسعه در سازمان اجرا شده‌اند و با موفقیت به اهداف مورد نظر رسیده‌ یا نرسیده‌اند.

زمانبندی پروژه‌ها

مدت زمانی که برای انجام پروژه‌ها در نظر گرفته شده است و اینکه این زمانبندی رعایت شده است یا نه.

هزینه‌های پروژه

هزینه‌های صرف شده برای انجام پروژه‌ها.

شاخص تحقیق و توسعه در سازمان: شاخص‌ مالی

سومین شاخص تحقیق و توسعه در سازمان: شاخص‌ نوآوری و پژوهش

تعداد پتنت‌ها و حقوق مالکیت فکری

تعداد پتنت‌ها و حقوق مالکیت فکری که توسط فعالیت‌های واحد تحقیق و توسعه به دست آمده اند.

انتشارات و مقالات علمی

تعداد مقالات علمی و انتشاراتی که توسط واحد تحقیق و توسعه منتشر شده اند.

همکاری با دانشگاه‌ها و مؤسسات دیگر

میزان همکاری و همراهی با دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و صنعتی دیگر برای انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه.

چهارمین شاخص تحقیق و توسعه در سازمان: شاخص‌ فرآیند

زمان عملیاتی

زمانی که برای اجرای مراحل مختلف فرآیند واحد تحقیق و توسعه در سازمان صرف می‌شود.

بازدهی نسبی

میزان تولید دانش و نوآوری نسبت به منابع و زمان صرف شده برای این فعالیت‌ها.

کیفیت نتایج

ارزیابی کیفیت نتایج حاصل از فعالیت‌های واحد تحقیق و توسعه در سازمان ، مانند نوآوری‌های ارائه شده و بهبودهای اعمال شده.

به نظر دکتر میثم شکری ساز این شاخص های واحد تحقیق و توسعه تنها نمونه‌ای از شاخص‌ های مورد استفاده در سازمان‌ ها برای اندازه‌گیری عملکرد واحد تحقیق و توسعه هستند. هر سازمان ممکن است شاخص‌های خاص خود را بر اساس نیازها، اهداف و راهبردهای خود تعیین کند. علاوه بر این، در صنایع و حوزه‌های مختلف نیز ممکن است شاخص‌های ویژه‌ای برای اندازه‌گیری عملکرد واحد تحقیق و توسعه استفاده شود.

آشنایی با مفهوم تحقیق و توسعه در سازمان از نگاه دکتر میثم شکری ساز

تحقیق و توسعه چیست

آشنایی با اهداف تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه چیست ؟ دکتر میثم شکری ساز به این سوال اینطور پاسخ می دهد. تحقیق و توسعه به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در علم و صنعت، نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه جوامع و سازمان‌ها دارد. این فرایند بر ایجاد نوآوری، بهبود فرآیندها و توسعه فناوری‌های جدید متمرکز است و به سازمان‌ها کمک می‌کند تا در مسیر رشد و رقابت در بازار بهترین عملکرد را داشته باشند.

به نظر دکتر میثم شکری ساز اهداف تحقیق و توسعه در هر سازمان به ویژگی‌ها و نیازهای آن سازمان بستگی دارد. اما به طور کلی اهداف تحقیق و توسعه شامل عناصری هستند که بر روی نوآوری، کیفیت، رقابت‌پذیری، استراتژی‌های سازمان، بهبود فرآیندها، عملکرد و همچنین ایجاد دانش تمرکز دارند.

نوآوری به عنوان یک هدف اساسی تحقیق و توسعه، سازمان‌ها را به ایجاد محصولات و خدمات جدید با ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصربه‌فرد ترغیب می‌کند. این نوآوری‌ها می‌توانند باعث بهبود عملکرد سازمان، ایجاد روش‌های جدید بازاریابی و فروش و بهبود فرآیندها و فناوری‌های مورد نیاز سازمان شوند.

اهداف تحقیق و توسعه بسته به نوع سازمان و صنعت موردنظر، ممکن است متفاوت باشند. اما در کل، تعدادی اهداف عمده می توان برای آن تعریف کرد که در ادامه به آن ها می پردازیم.

اهداف تحقیق و توسعه

نوآوری

یکی از اهداف تحقیق و توسعه ایجاد نوآوری‌ در سازمان است. این نوآوری می‌تواند شامل تولید محصولات و خدمات جدید، بهبود فرآیندها و فناوری‌های مورد استفاده در سازمان، ایجاد روش‌های جدید بازاریابی و فروش و سایر نوآوری‌های مرتبط با فعالیت‌های سازمان باشد.

ارتقاء کیفیت

تحقیق و توسعه به منظور بهبود کیفیت محصولات و خدمات موجود در سازمان انجام می‌شود. این اهداف می‌توانند شامل بهبود ویژگی‌ ها، عملکرد، ایمنی، قابلیت استفاده و سایر جنبه ‌های کیفی مربوط به محصولات و خدمات باشند.

شاخص‌ نوآوری و پژوهش

رقابت‌پذیری

یکی دیگر از اهداف تحقیق و توسعه افزایش رقابت‌پذیری سازمان در بازارها است. این موضوع شامل توسعه محصولات و خدمات با ویژگی‌ها و قابلیت ‌های منحصربه‌فرد، کاهش هزینه ‌ها، بهبود عملکرد سازمان و سایر تلاش‌ ها برای تمایز سازمان از رقبا می‌شود.

تحقق اهداف استراتژیک

تحقیق و توسعه در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان فعالیت می‌کند. این اهداف می‌توانند شامل توسعه بازار جدید، ورود به صنایع جدید، بهبود عملکرد مالی، توسعه نیروی انسانی و سایر اهداف استراتژیک سازمان باشند.

بهبود فرآیندها و عملکرد

تحقیق و توسعه به منظور بهبود فرآیندها و عملکرد سازمان انجام می‌شود. این امر شامل استفاده از روش‌ها و فناوری‌های جدید، بهبود بهره‌وری، کاهش زمان، کاهش هزینه‌ها و سایر تلاش‌ها برای بهبود عملکرد و کارایی سازمان است.

ایجاد دانش

تحقیق و توسعه منجر به ایجاد دانش جدید در سازمان می‌شود. این دانش می‌تواند شامل دانش فنی، فرآیند های علمی، فناوری‌های جدید، روش‌ های تولید و سایر دانش‌های مرتبط با فعالیت‌ های سازمان باشد.

شرح وظایف واحد تحقیق و توسعه

دکتر میثم شکری ساز در زمینه شرح وظایف واحد تحقیق و توسعه معتقد است که واحد تحقیق و توسعه به عنوان یک بخش حیاتی در سازمان‌ها و صنایع، نقش بسیار مهمی در نوآوری، بهبود و توسعه فناوری‌ها، محصولات و خدمات دارد. این واحد با انجام فعالیت‌های تحقیقی و توسعه‌ای، به دنبال ایجاد ارزش برای سازمان، ارتقاء رقابت‌پذیری و دستیابی به اهداف استراتژیک است.

دکتر میثم شکری ساز در ادامه شرح وظایف واحد تحقیق و توسعه توضیح می دهد که واحد تحقیق و توسعه به عنوان بخشی از سازمان که به اجرای فعالیت‌های تحقیقی و توسعه‌ای می‌پردازد، مسئولیت ‌های متنوعی را بر عهده دارد. این واحد با همکاری تیم‌ های تخصصی و استفاده از منابع مالی، انسانی و فنی، به تحقیقات علمی و فناورانه می‌پردازد و نتایج آن را در تولید محصولات و خدمات قابل استفاده سازمان به کار می‌گیرد.