به گزارش پایگاه خبری نشان :

قیمت برنج درجه یک ایرانی هاشمی در کیسه ۱۰ کیلوگرمی به ۹۵۵هزارتومان رسیده استو قیمت برنج ایرانی خوشپخت در بسته ۱۰ کیلویی هم ۸۵۰ هزارتومان قیمت گذاری شده است.

 برای خرید ۱۰ کیلو برنج نیم دانه هاشمی آقاجانیان باید ۷۷۷ هزارتومان پرداخت کنید. قیمت روز برنج ایرانی طارم عطری مهمان نواز هم به یک میلیون و ۲۷۵ هزارتومان رسیده است.

 
قیمت انواع برنج در بازار (اسفند ماه ۱۴۰۱)
نوع محصول وزن  قیمت(تومان)
برنج ایرانی هاشمی  ۱۰ کیلوگرم ۹۵۵,۰۰۰
برنج ایرانی خوشپخت ۱۰ کیلوگرم ۸۵۰,۵۰۰
برنج هاشمی ممتاز طبیعت ۱۰ کیلوگرم ۱,۲۵۰,۰۰۰
برنج هاشمی معطر گیلان سرازارع  ۱۰ کیلوگرم ۱,۲۳۰,۰۰۰
برنج طارم عطری مهمان نواز  ۱۰ کیلوگرم ۱,۲۷۵,۰۰۰
برنج هاشمی کهنه تحفه گیلان ۱۰ کیلوگرم  ۱,۱۰۰,۰۰۰
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان ۱۰ کیلوگرم ۱,۴۷۷,۰۰۰
برنج اعلاء محلی فریدون کنار کاویش ۱۰ کیلوگرم ۱,۲۵۰,۰۰۰
برنج نیم دانه هاشمی آقاجانیان ۱۰ کیلوگرم ۷۷۷,۰۰۰
برنج ایرانی عنبر بو معطر فوق اعلاء جنوب بوستان عرش  ۵ کیلوگرم ۴۱۷,۵۰۰