به گزارش پایگاه خبری نشان :

به همین دلیل او تا پایان سال نمی‌تواند در تمرینات شرکت کند و در صورت تشخیص پزشک بعد از ۱۰ روز تمرینات سبک را با محافظ گردن آغاز خواهد کرد