خبرگزاری رویترز از آغاز مذاکره وزیران امور خارجه ایران و فرانسه در حاشیه نشست گروه ۷ در بیاریتز فرانسه خبر داد.