به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرگزاری فارس: وزیر خارجه ایران در پیامی توئیتری با اشاره به نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری‌های اقتصادی «اکو» در شهر آنتالیا در ترکیه، بر اولویت همکاری منطقه‌ای در سیاست خارجی ایران تاکید کرده است.

ظریف در این توئیت نوشت: «از بودن در ترکیه و حضور در بیست و چهارمین نشست وزرای خارجه اکو خرسند هستم. در حفظ سیاست خارجی ایران که طبق آن همسایگانمان همیشه در اولویت اول قرار دارند، همکاری منطقه‌ای همچنان یک اولویت است. ما امیدواریم که این موضوع مورد استقبال همسایگان جنوبی‌مان هم قرار بگیرد».

ابراز امیدواری ظریف درباره استقبال همسایگان جنوبی ایران از اولویت«همکاری منطقه‌ای» در حالی مطرح شده است که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از قبیل عربستان سعودی و بحرین، در ماه‌های گذشته بارها علیه ایران اتهام‌زنی‌های بی سندی در موضوعات مختلف منطقه‌ای وارد کرده‌اند. 

وزیر خارجه ایران برای شرکت در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو بهشهر آنتالیا در ترکیه رفته و در حاشیه این نشست با همتای ترکیه‌ای خود دیدار کرده است.

ظریف طی سخنرانی در نشست آنتالیا گفت: «ظـرفیت‌های اکو بـرای هـمگرایی و انـسجام اقـتصادی در مـنطقه مـا همچنان دسـت نـخورده بـاقی مـانـده اسـت. اولـویت اصلی دسـتور کار مـا می‌بـایست تـحقق «اجـتماع اکو» هـمراه بـا تـرویج صـلح و ثـبات و بھـروزی بیشتر مـردمـان مـنطقه و ارزش‌هـای غنی مشـترک بـاشـد.

به گفته وزیر خارجه ایران، «ســازمــان همکاری اقــتصادی بــا بــرخــورداری از جــمعیتی نیم میلیارد نــفری، مــوقعیت جـفرافیایی فـوق الـعاده، مـنابـع سـرشـار انـرژی و مـعدنی، مـنابـع انـسانی پیشرفـته، بـازار تـجاری بـزرگ و قـرابـت‌هـای فـرهنگی و تـاریخی تـمامی مـولـفه‌هـای مـوردنیاز بـرای موفقیت در ھمکاری چندجانبه میان ملت‌ها را دارا است»

آیا این خبر مفید بود؟

برای درج آگهی و رپرتاژ با شماره 09022978397 تماس حاصل فرمایید .