به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش برنا؛ به علت سرمای شدید هوا در فرودگاه شهر ایگارکا روسیه، هواپیما قادر به حرکت نشد . بعد از اینکه متوجه شدند که به هیچ وجه نمی توان هواپیما را به حرکت در آورد مسافرانش به هل دادن هواپیما اقدام کردند و آن را به حرکت درآوردند.

 جالب است بدانید که دمای هوا در آن زمان به 52 درجه سانتیگراد زیر صفر رسیده بود.