به گزارش پایگاه خبری نشان :

 مرد جوانی در کالیفرنیا در فیس بوک برای جلب و جذب فالوور خودش را به طور ناگهانی در مقابل دوربین عقیم کرد.

بنا به گزارش رسانه های خارجی ، این مرد با اسلحه کالیبر 45 در مقابل دوربین موبایلش برای جذب و ترساندن فالوور هایش قصد داشت به شوخی به سمت اندام مردانه اش شلیک کند تا مردم را بترساند اما به طور ناگهانی به ناحیه تناسلی اش شلیک کرده و خودش را در مقابل دوربین و مردم به طور وحشتناکی عقیم کرد.

مردم دیوانه با تماس با امدادرسانی درخواست کمک کرده و با انتقال مرد آمریکایی به بیمارستان پزشکان توانستند با جراحی اندام مردانه او را پیوند بزنند.

پزشک معالج این مرد گفت که کاربران برای جذب یکدیگر دست به اقدامات عجیبی می زنند که گاهی به مرگشان ختم می شود اما خوشبختانه این مرد با درمان فوری و انتقال به بیمارستان جانش از مرگ نجات یافت

رکنا