به گزارش پایگاه خبری نشان :
گریم کوروش تهامی در سلفی با دموکراسی + عکس