به گزارش پایگاه خبری نشان :
سخنگوی دستگاه قضا امروز سه شنبه 20 آبان 99 ، در خصوص آخرین وضعیت پرونده ۲۵۰ صادرات کنندگانی که ارز اختصاصی را بازنگرداندند، گفت: در موضوع ارز پرونده هایی داشتیم که شکایت هایی از سوی دولت داشت که بخشی از آن در حال رسیدگی است. موضوع ۱۰ هزار دلار داشتیم که رسیدگی شد. در رابطه با ارز صادرات دو بخش صادرات پتروشیمی و غیر پتروشیمی را داریم. با همکاری بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی شاهد این بودیم که بیش از ۱۱ میلیون دلار از ارزهای ناشی از صادرات پتروشیمی رفع تعهد ارزی شد. در رابطه با سایر موارد بیش از ۳و نیم میلیون یورو رفع تعهد ارزی شده است.

کارت های صوری که برای کارتن خواب ها صادر شده است

وی در ادامه گفت: جمعاً ۱۴ میلیون یورو رفع تعهد ارزی شده است. اینکه برخی از این افراد از کارت های صوری و متهمان کارتن خواب استفاده می کردند درست است. بیش از ۱۰۰ نفر از این افراد شناسایی شدند که برخی از آنها بازداشت و برخی با قرار تامین آزاد شدند.

پشت پرده این افراد چه کسانی بودند ؟

وی در افزود: پشت پرده این افراد و حامی این موضوع برخی صاحبان بزرگ صنایع و شرکت ها بودند.

برای درج آگهی و رپرتاژ با شماره 09022978397 تماس حاصل فرمایید .