به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش دیلی استار، قربانی " کانگ کویچی " در سال ۲۰۰۸ میلادی پس از مشاجره با همسرش کشته شد اما اکنون خانواده اش پس از ۱۲ سال جسد وی را به عقد مرد متوفی روستای مجاور خود درآوردند.

بنا بر مراسم باستانی در چین جسد این زن به قیمت ۹۲۰۰ پوند فروخته شد تا به عنوان عروس مرده در مراسم باستانی در شمال چین به عقد مرد دیگری در دنیای باقی در آید.

1274229.jpg

ازدواج ارواح مردگان هزاران سال است که در چین انجام شده و بخشی از عقاید مردم این کشور به شمار می آید بنا بر باور قدیمی روح دو مرده با هم پیوند می خورد تا در دنیای دیگر تنها نباشند. به عقیده مردم این منطقه این ازدواج می تواند صلح ، آرامش راپس از مرگ بوجود آورده و ارواح شیطانی را دفع کند.

اعضای دو خانواده پس از اجرای مراسم مردگان را بار دیگر با طلا و هدایا به خاک می سپارند.

1274228.jpg

یک روستایی ناشناس در این باره گفت: روستائیان معتقدند که قبرهای تکی و تنها فرد مرده برای نسل های آینده نیز بد خواهند بود.