به گزارش پایگاه خبری نشان :

پس از دو مرحله آزمایش موفق واکسن کرونا «کُوو ایران برکت»، امروز در مرحله سوم آزمایش انسانی، این واکسن به هفت داوطلب جدید تزریق می شود.

مجوز تزریق مرحله اول واکسن کرونا «کُوو ایران برکت» به داوطلبان مرحله سوم را کمیته پایش داده و ایمنی صادر کرده است و این واکسن ظهر امروز به 7 داوطلب دیگر تزریق می‌شود.

نخستین مرحله آزمایش انسانی واکسن کرونای ساخت محققان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با نام «کُوو ایران برکت» با تزریق این واکسن روی سه داوطلب روز نهم دی 1399 و سپس تزریق به یک داوطلب دیگر آغاز شد و پس از مواحل موفقیت آمیز این واکسن روی این افراد و بررسی نتایج آن، دُز دوم واکسن «کُوو ایران برکت» روز سه شنبه بر روی این داوطلب تزریق می شود.

خانم طیبه مخبر فرزند رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)‌،‌ دکتر عسگری معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمام امام (ره) و مهندس خلیلی مدیرعامل یکی از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام سه داوطلب تزریق واکسن کرونای«کُوو ایران برکت» هستند.

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت: امیدواریم واکسن کرونای ایرانی در مرحله نخست به ۵۶ نفر و در مرحله دوم در اسفند به بیش از ۵۰۰ نفر تزریق ‌شود.

آقای دکتر پیام طبرسی افزود : از بین ۵۶ نفر داوطلب، این واکسن به سه نفر در روز نخست و به ۴ نفر در مرحله دوم تزریق شد. سلامتی سه نفری که در ۷ روز پیش واکسن ایرانی دریافت کرده اند به طور جدی کنترل می‌شوند.

وی افزود: مرحله دوم از ۱۰ اسفند آغاز می‌شود و به مابقی گروه داوطلب برای دریافت واکسن کرونا تزریق صورت می‌گیرد. اگر ویروس در بدن انسان چرخش نداشته باشد و تکثیر نشود ویروس کرونا دیگر جهشی نخواهد داشت.

پلتفرم تولید واکسن«کُوو ایران برکت» که در مرحله آزمایش انسانی است بر اساس «ویروس کشته شده» است. با تولید این واکسن جمهوری اسلامی ایران در باشگاه تولیدکنندگان واکسن کرونا قرار گرفته است.