به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از دیلی میل،‌ مرد تایوانی ظرف ۳ روز هفت بار قوانین قرنطینه را نقض کرده است.

این مرد که از تاجران تایوانی است مجبور به پرداخت جریمه شده است.

"لوشیوئیان "شهردار تایوان بیان کرد که نقص جدی مقررات قرنطینه همواره با مجازات شدید همراه است زیرا می تواند جان دیگران را به خطر اندازد. این مرد امنیت خانواده ، همسایگان و اقدامات شهری برای جلوگیری از شیوع کرونا را نادیده گرفته است.