به گزارش پایگاه خبری نشان :

پلیس ایالت بایرن آلمان به تازگی ابراهیم عبدی جنکانلو، شهروند ایرانی که تقاضای پناهندگیش در آلمان رد شده بود را برای بازگرداندن به ایران به ترکیه بازپس فرستاد.

به نوشته دویچه وله، پلیس استانبول ترکیه از همکاری برای بازگردانن این پناهجو خودداری کرده و او را دوباره به آلمان فرستاده است