به گزارش پایگاه خبری نشان :

توئیت پرس/این هفته تولد پیرترین فرد اروپایی، خواهر آندره {لوسیل راندون} است که 1944 به کلیسای کاتولیک پیوست و 16 ژانویه در تولون در جنوب فرانسه کرونامثبت شد اما بدون داشتن علامت خطرناکی، خوب شد.

از وی پرسیدند آیا ترسیدید که کرونا گرفتید؟ وی پاسخ داد از مرگ هراسی ندارد و به همین خاطر از ابتلا به کرونا هم نهراسیده است.