به گزارش پایگاه خبری نشان :

احمد مددی مدیرعامل باشگاه استقلال از روز گذشته به خاطر حمله عصبی در بیمارستان بستری شده است. از این رو امروز اسماعیل خلیل‌زاده رئیس هیئت مدیره استقلال به عیادت احمد مددی مدیرعامل استقلال رفت و پیگیر وضعیت او شد.

در ادامه تماسی تصویری با اعضای هیئت مدیره استقلال برقرار شد و جلسه‌ای تصویری برگزار شد و اعضا پس از آرزوی سلامتی برای احمد مددی، در خصوص آخرین وضعیت استقلال بحث و تبادل نظر کردند.

احمد مددی با وجود شرایط نامساعدش ولی به جهت اهمیت شرایط آبی‌ها در این جلسه شرکت کرد. قرار است جلسه دیگری در خصوص شرایط استقلال میان اعضای هیئت مدیره برگزار شود.