به گزارش پایگاه خبری نشان :

دادستان عمومی وانقلاب پیشوا گفت : افراد ناشناس خودروی قاضی یکی از شعبه های این شهرستان را ساعت ۷و ۴۵دقیقه صبح امروز با سلاح گرم مورد حمله قرار دادند . 

مرتضی طهماسبی با بیان اینکه قاضی در سلامت است افزود: این سوقصد در یکی از خیابانهای پیشوا رخ داده است  و سه نفر دستگیر شده اند.

وی گفت: تحقیقات بیشتر ادامه دارد ونتیجه نهایی بزودی اعلام می شود.