به گزارش پایگاه خبری نشان :

 پژوهشگران آرژانتینی، نود و هشت شرکت کننده در سه جامعه بومی در آرژانتین را با کمک یک مانیتور سلامتی که به مچ دست بسته می‌شد، مورد بررسی قرار دادند، هدف این پژوهشگران، ردیابی الگو‌های خواب طی یک دوره دوماهه بود.

گروه آزمودنی اول، به برق دسترسی نداشت، جامعه دوم دسترسی محدودی داشت و جامعه سوم در یک محیط شهری با دسترسی کامل به برق قرار داشت. این مطالعه همچنین نشان داد که تأثیر وضعیت ماه، بر روی خواب در جوامعی که دسترسی انان به برق کمتر بود، بیش از افرادی است که به برق دسترسی دارند یا به عبارتی در جامعه شهری و پیشرفته زندگی می‌کنند.

اما به طور کلی در هر سه جامعه، اوج بی خوابی شرکت کنندگان در سه تا پنج روز منتهی به شب چهاردهم ماه اتفاق افتاده است، سپس محققان برای تایید بیشتر مقاله، نتایج مطالعه خود را روی ۴۶۴ دانشجوی مقیم سیاتل در دانشگاه واشنگتن مقایسه کردند و یافته‌ها تایید شد؛ بنابراین اگر از این پس حس کردید بدون هیچ دلیلی در برخی شب‌ها دچار اختلالات خواب می‌شوید از پنجره اتاق خود نگاهی به ماه بیندازید، شاید همه چیز به ماه بستگی دارد.