به گزارش پایگاه خبری نشان :

هنگامی که کرونا در برخی از استان های ایران جولان می‌دهد برخی از مردم مراسم هزارنفری عزا یا عروسی برگذار می ککند.

حریرچی معاون کل وزارت بهداشت می گوید در برخی استان ها مراسم عزاداری هزار نفری برگزار می شود و نمیدانیم صاحب عزا را دستگیر کنیم یا نه. او همچنین می گوید زورمان نمیرسد جلوی برخی عروسی ها را بگیریم، داماد را بازداشت کردیم.

حریرچی معاون کل وزارت بهداشت می گوید در برخی استان ها مراسم عزاداری هزار نفری برگزار می شود و نمیدانیم صاحب عزا را دستگیر کنیم یا نه. او همچنین می گوید زورمان نمیرسد جلوی برخی عروسی ها را بگیریم، داماد را بازداشت کردیم.

 

حجم ویدیو: 5.76M | مدت زمان ویدیو: 00:00:55