به گزارش پایگاه خبری نشان :

یکی از اراذل و اوباش با پوشش زنانه در تهران بازداشت شد.

در طرح اقتدار دستگیری اراذل و اوباش و طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر یکی از اراذل و اوباش با پوشش زنانه دستگیر شد.

به گزارش رکنا، طرح اقتدار دستگیری اراذل و اوباش و طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر با حضور سردار رحیمی امروز در ستاد فاتب برگزار شد .

که در آن یکی از اراذل و اوباش با پوشش زنانه دستگیر شد