به گزارش پایگاه خبری نشان :

 گاو‌ها از دسته پستانداران سُم دار هستند که حدود یک میلیارد و چهارصد راس از گونه‌های مختلف آن‌ها در کره زمین زندگی می‌کنند.

در فیلم زیر، لحظه قدم زدن یک گاو نر با عضلات قدرتمند، در اطراف یک جنگل را مشاهده می‌کنید.

حجم ویدیو: 843.91K | مدت زمان ویدیو: 00:00:12