به گزارش پایگاه خبری نشان :

پسر جوان که با اسلحه کلت کمری اقدام به تیراندازی می کرد دستگیر شد.

 یک منبع آگاه به خبرنگار رکنا در خوزستان گفت: ساعت 11 شامگاه سه شنبه 26 اسفند ماه امسال نیروهای یک سازمان نظامی در حال تردد در بلوار دهداری بودند که پسرجوانی رامشاهده می کنند که پسر جوان با کلت کمری برتا اقدام به تیراندازی می کند.

دستگیری جوان مسلح

ماموران در این لحظه پس از تعقیب متهم و تحت نظر قرار دادن وی در یک عملیات پلیسی پسر جوان را دستگیر کردند و اسلحه کلت کمری با 9 فشنگ جنگی کشف کردند.

بنا بر این گزارش، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و تحقیقات برای علت این تیراندازی ها در دستور کار ماموران قرار گرفت.

علی رنجکش