به گزارش پایگاه خبری نشان :

کارشناسان بهداشتی چین می‌گویند مردم برای زدن واکسن کرونا به اشتباه اکراه نشان می‌دهند، چرا که این کشور در مهار شیوع این بیماری موفق بوده است.

درخواست دولت چین از مردمش: واکسن بزنید

چین تابه حال ۷۵ میلیون دُز واکسن ترزیق کرده اما این کمتر از پنج درصد جمعیت است و بسیار کمتر از کشورهایی که واکسیناسیون وسیع کرده‌اند.

دولت چین امیدوار است تا پایان ماه ژوئن (تقریبا سه ماه دیگر) ۵۶۰ میلیون نفر معادل ۴۰ درصد جمعیت را واکسینه کند.