به گزارش پایگاه خبری نشان :

سرهنگ فخرالدین رستم پور، گفت: امروز به دنبال نشت بنزین خودروی پژو پارس عبوری از ایستگاه ایست و بازرسی شهید محمدنژاد محور میاندوآب به تبریز، این خودرو آتش گرفت.

سرپرست انتظامی میاندوآب افزود:به دنبال این حادثه ، ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید محمدنژاد با احساس مسئولیّت و جان فشانی به یاری سرنشینان این خودرو شتافته و با استفاده از کپسول آتشنشانی خودرو را خاموش کردند.

وی با اشاره به اینکه این خودرو سه سرنشین نیز داشت، گفت: خوشبختانه با اقدام به موقع و رشادت ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید محمدنژاد؛ هیچ آسیبی به سرنشینان وارد نشده است.

سرهنگ رستم پور با بیان اینکه عکس العمل مامورین انتظامی مورد تقدیر راننده و حاضرین صحنه حادثه شد؛ تصریح کرد: از شهروندان عزیز تقاضا داریم در چنین مواقعی با یگان های امدادی همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند.