به گزارش پایگاه خبری نشان :

موسوی رئیس رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: ویروس انگلیسی تمام شهرستان‌های مازندران را در برگرفته و سوش غالب کرونا در استان شده است.

او با بیان نارنجی شدن قائمشهر،افزود:متاسفانه این روند نگران کننده‌ای بوده و اگر این وضعیت  کنترل نشود شهر‌های دیگر استان به سمت رنگ‌های پررنگ‌تر مثل نارنجی و قرمز حرکت خواهند کرد.

 موسوی با بیان در پیش بودن روز طبیعت ، گفت: اگر با خانواده‌های مختلف در این روز تجمع صورت گیرد حتی با وجود یک بیمار مبتلا به کرونا به راحتی همه درگیر خواهند شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مردم خواست از تجمع پرهیز کرده و شیوه نامه‌ها را رعایت کنند، چون وضعیت استان هم اکنون مناسب نیست.